• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000222928

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Pomóżmy Naszym Pacjentom"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000222928.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja została powołana w celach:
1) prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci i dorosłych
2) wyposażanie w sprzęt medyczny szpitala w Świdnicy
3) wspieranie szkoleń doskonalących umiejętności medyczne pracowników Szpitala w Świdnicy
4) wspieranie finansowe szpitala w Świdnicy
5) kształtowanie postaw pro-zdrowotnych mieszkańców powiatu świdnickiego

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia
2) pobudzanie ofiarności publicznej oraz gromadzenie środków finansowych i materialnych pochodzących od osób prywatnych i instytucji znajdujących się w kraju i zagranicą
3) pomoc finansową i rzeczową dla osób szczególnie zagrożonych utratą zdrowia lub życia
4) organizowanie akcji pomocy chorym z udziałem innych podmiotów
5) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe SP ZOZ Świdnica w zakresie ratowania zdrowia lub życia, w szczególności w odniesieniu do sprzętu medycznego i lekarstw, o których mowa w pkt. 1
6) wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe budowy, remontów i modernizacji budynków i budowli SP ZOZ Świdnica
7) świadczenie bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej, naukowej, oświatowej, wychowawczej oraz tworzenie warunków do rozwoju pomocy w formie organizowania lub dofinansowywania szkoleń, sympozjów, zebrań naukowych poświęconych tematyce ochrony zdrowia
8) inne przedsięwzięcia służące do realizacji celów statutowych.
9) dofinansowywanie pacjentów
10) finansowanie leków dla osób chorych
11) dofinansowywanie imprez charytatywnych koncertów i wystaw.