• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000222974

Formularze PIT 2017/2018 dla Lubocheńskie Stowarzyszenie Bezrobotnych i Trzeźwiejących AA "Odnowa"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000222974.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Troska o wychowanie narodu w trzeźwości.
2. Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania patologiom społecznym z zakresu uzależnień.
2. Udzielanie pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej.
3. Pomoc charytatywna dla bezrobotnych.

Prowadzone działania
-Dystrybucja żywności w ramach współpracy z Fundacją "Bank Żywności" PEAD Łódź dla najuboższych. Z pomocy korzysta około 1500 rodzin.
-Prowadzenie grup wsparcia AA i AL-ANON dla uzależnionych i współuzależnionych.Mityngi raz dziennie, grupa wsparcia raz w miesiącu dla 15 osób.
-Rozdawanie odzieży,obuwia,zabawek przy współpracy z siostrami Paulinkami.
Doprowadzanie do stałej abstynencji członków stowarzyszenia. Niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym i bezrobotnym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, środowisku, stosunku do pracy. Prowadzenie programów edukacyjnych z zakresu wiedzy o alkoholu, niebezpieczeństw z nim związanych oraz propagowanie idei trzeźwości na terenie działania stowarzyszenia, szczególnie wśród młodzieży. Niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problem z zatrudnianiem oraz problemy z nadużywaniem alkoholu. Celem głównym stowarzyszenia jest wychodzenie z
choroby alkoholowej. Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania w ramach pomocy społecznej.