• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000223933

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową "Pomóż Dziecku Wyzdrowieć" z siedzibą w Gdańsku

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000223933.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Jesteśmy stowarzyszeniem, którego głównym celem jest organizowanie i udzielanie wsparcia finansowego dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową, ich rodzin oraz opiekujących się nimi placówek medycznych. Nie zatrudniamy pracowników etatowych, a naszą działalność opieramy na zaangażowaniu naszych członków: lekarzy z Oddziału Chemioterapii Dziecięcej Akademii Medycznej w Gdańsku oraz osób, którym nie jest obojętny los dzieci które trafiły na ten oddział.

Obecnie najważniejszym zadaniem jest stworzenie naszym dzieciom godnych warunków leczenia. Dotychczas oddział Chemioterapii Dziecięcej znajdował się w wyeksploatowanym starym budynku. Dzięki staraniom wielu osób, a głównie dzięki ofiarności darczyńców, w czerwcu 2005 r. z ostał otwarty nowy budynek. Jednakże ze względu na ograniczone możliwości finansowe i rosnącą - niestety - liczbę pacjentów budynek ten i tak nie będzie w stanie zapewnić im wystarczającej ilości miejsc. Chcemy zebrać środki, które pozwolą na jego powiększenie i wyposażenie.