• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000224100

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Inicjatyw Wychowawczych Imienia Księdza Wiesława Siwca

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000224100.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze wychowawczym, charytatywnym, kulturalnym i oświatowym.
Stowarzyszenie stawia sobie za cel:
-rozwijanie zdolności i zainteresowań młodzieży
-promowanie twórczości młodzieży (literackiej, plastycznej)
-propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i nałogów
-działalność charytatywną na rzecz środowiska
-promowanie działalności turystycznej, sportowej
-pomoc socjalna w indywidualnych, trudnych sytuacjach życiowych młodzieży
-poznawanie różnych kultur, języków, religii, w duchu tolerancji i otwartości
-pomoc stypendialna dla młodzieży szczególnie uzdolnionej
-integracja młodzieży w ramach Unii Europejskiej
-pomoc materialna dla szkoły.
Stowarzyszenie organizuje swoje cele poprzez:
-działalność wydawniczą, promując twórczość literacką i plastyczną młodzieży, prezentując osiągnięcia teatralne
-organizowanie bądź współudział w organizowaniu imprez kulturalnych, imprez w środowisku szkolnym
-fundowanie stypendiów dla młodzieży uzdolnionej
-fundowanie pomocy socjalnej dla młodzieży w trudnej sytuacji materialnej
-organizowanie działań turystyczno-krajoznawczych na terenie kraju i poza granicami
-organizowanie spotkań i form współpracy z organizacjami młodzieżowymi i stowarzyszeniami o podobnym charakterze, działającymi w kraju oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (np. obozy językowe i integracyjne).

Prowadzone działania
Stowarzyszenie przygotowuje się do kolejnej, corocznie organizowanej akcji charytatywnej na rzecz dzieci z biednych sanockich rodzin pn. "Mikołaj".
Stowarzyszenie przygotowuje do publikacji kolejny tomik z wierszami i grafikami sanockich uczniów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!