• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000225411

Formularze PIT 2017/2018 dla Lions Club Magnolia

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000225411.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Światowym mottem stowarzyszenia jest - "We Serve" - służymy. Wstępując w szeregi Lions Club będziemy się starać wcielać je w życie w naszej działalności. Mamy nadzieję dobrze przysłużyć się tak społeczności naszego miasta jako całości, jak i poszczególnym osobom i organizacjom znajdującym się w potrzebie.
Mamy nadzieję współpracować z innymi organizacjami o podobnym profilu, albowiem zdajemy sobie sprawę, iż praca zespołowa daje większe szanse powodzenia.
Nazwaliśmy nasz klub "Magnolia". Umieszczając w nazwie ten charakterystyczny dla naszego miasta piękny kwiat, chcieliśmy podkreślić, że wszyscy jesteśmy mieszkańcami Szczecina i swoje wysiłki w jeszcze dotychczas poświęcać chcemy jego rozwojowi - dla wspólnego dobra. Będziemy się starać zbliżać nasze miasto do Europy razem z innymi ludźmi dobrej woli.

Cele Lions:
-BUDZIĆ I PODSYCAĆ ducha porozumienia pomiędzy narodami świata
-PROMOWAĆ zasady dobrego rządzenia i obywatelstwa, jak również etyki działalności gospodarczej, publicznej i w życiu prywatnym
-UCZESTNICZYĆ aktywnie w procesie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dbać o jego moralny i kulturalny
-UMACNIAĆ więzi przyjaźni, koleżeństwa i wzajemnego zrozumienia tak wewnątrz klubu jak i wobec innych członków społeczności
-ZAPEWNIĆ forum dla otwartej dyskusji o wszystkich sprawach nurtujących społeczność z wyłączeniem jednak polityki partyjnej czy zagadnień ideologicznych
-ZACHĘCAĆ ludzi dobrej woli do służby społeczności w tym zwłaszcza ludziom pokrzywdzonym prze los.