• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000226058

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Ekologiczna ARKA

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000226058.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Fundacji jest ochrona środowiska naturalnego i zwierząt oraz edukacja społeczeństwa, w szczególności w zakresie:
a) ochrony środowiska przyrodniczego, w tym cennych terenów przyrodniczych oraz ochrona dziedzictwa kulturowego na tych obszarach,
b) edukacji dzieci i młodzieży oraz promocji i organizacji wolontariatu,
c) zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i miejskich, w tym w szczególności realizacji programów rolno - środowiskowych, zapobieganie bezrobociu poprzez wspieranie ekoturystyki, ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa, popieranie tradycji i zawodów związanych z ochroną środowiska i ochroną dziedzictwa kulturowego, rozwój działalności wspomagający rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
d) ochrony zwierząt i ich praw,
e) promowania integracji europejskiej w aspekcie ochrony środowiska i zwierząt,
f) zwiększania dostępności, osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, przewlekle chorym, do środowiska przyrodniczego i edukacji w tym zakresie.

Prowadzone działania:
1. Kampania ”Nie trujcie” dotycząca problemu spalania śmieci w piecach domowych
2. Program ”Śmieciobranie” - dotyczy sprzątania szlaków turystycznych w miejscach cennych przyrodniczo
3. Akcje - Dzień Dobrych Uczynków (19 maja każdego roku), Dzień Czystego Powietrza (14 listopada każdego roku), akcja Choinki nadziei.
4. Zadbaj o klimat
5. Ubierz swój dom
6. LISTY DLA ZIEMI czyste powietrze zdrowy człowiek
7. Choinki Nadziei
8. Drzewko za Surowce
9. Kino bez prądu
10. Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej
11. Zielony Kontener

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!