• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000226485

Formularze PIT 2017/2018 dla Podkarpacki Związek Byłych Pracowników PGR

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000226485.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
1. Reprezentowanie przed organami władzy państwowej i samorządowej byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych oraz byłych pracowników innych przedsiębiorstw i instytucji zatrudnianych w oparciu o układ zbiorowy pracy dla pracowników rolnictwa. Byli pracownicy w dalszej części statutu określani będą jako "byli pracownicy PGR”.
2. Działanie na rzecz integracji środowisk wiejskich z byłymi pracownikami PGR.
3. Tworzenie i realizacja programów aktywnej walki z bezrobociem.
4. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
5. Prowadzenie doradztwa personalnego oraz pośrednictwa pracy.
6. Doskonalenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
7. Pomoc w podnoszeniu i zmianie kwalifikacji zawodowych.
8. Tworzenie i realizacja programów aktywnej walki z ubóstwem i pozostawaniem na marginesie życia społecznego.
9. Wspieranie i współtworzenie inicjatyw środowiskowych w zakresie programów wychowania dzieci i młodzieży.
10. Promowanie i wspieranie działań i inicjatyw pozarządowych.
11. Dążenie do wprowadzania w życie nowych regulacji prawnych w zakresie wyrównywania strat poniesionych przez byłych pracowników PGR, w związku z likwidacją sektora państwowego w rolnictwie.
12. Prowadzenie innej działalności na rzecz środowisk po PGR.