• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000227340

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Pomocy "Nowy Świat"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000227340.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celami działania Fundacji są:
- Podejmowanie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
- Pomoc osobom indywidualnym i grupom społecznym dotkniętych niepełnosprawnością fizyczną i umysłową.
- Popularyzacja i rozwijanie zainteresowania społecznego problematyką wychowania i edukacji osób niepełnosprawnych.
- Rozwijanie różnych form kształcenia zawodowego, przystosowania do życia społecznego, zawodowego, rodzinnego osób wymagającej specjalnej troski.
- Pomoc osobom zagrożonym marginalizacją społeczną.

Prowadzone działania
Beneficjentami niesionej pomocy są uczniowie i ich rodziny, wychowankowie placówek szkolnictwa specjalnego:
-Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 w Katowicach
ul. Szkolna 5, 40-006 Katowice, tel. 0-32 253 95 70
-Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 w Katowicach im. M. Grzegorzewskiej
ul. Gliwicka 148 a, 40-852 Katowice, tel. 0-32 254 18 67
www.zssnr11katowice.neostrada.pl
-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
ul. Filaretów 5, 43-100 Tychy, tel. 0-32 218 00 50
www.szkoly.edu.pl/sosw.tychy
-Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka
Pl. Wolności 3, 41-400 Mysłowice, tel. 0-32 222 20
republika.pl/zsspec_myslowice/
- Fundacja im. Brata Alberta w Krakowie
Warsztat Terapii Zajęciowej
ul. St. Mikołajczyka 55, 41-200 Sosnowiec, tel. 0-32 266 65 96
www.albert.krakow.pl
-Fundacja Nowej Ewangelizacji "Duc In Altum" im. Jana Pawła II
-Centrum Wsparcia Medycznego i Farmaceutycznego
ul. Dehnelów 40, 41-250 Czeladź, tel. 0-32 360 17 70
www.ducinaltum.czestochowa.opoka.org.pl
-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie
ul. 11-go Listopada 7, 42-500 Będzin, tel. 0-32 267 46 12
-Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "SKARBEK" w Mysłowicach
ul. Strumińskiego 4a, Mysłowice, tel. 0-32 222 68 27
www.skarbek.webd.pl

Fundacja działa w środowiskach lokalnych wiążąc darczyńców z osobami potrzebującymi wsparcia w ich społecznościach. Aktywnie uświadamiając problematykę niepełnosprawności, procesów rehabilitacji i integracji zawodowej osób upośledzonych umysłowo.