• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000228443

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Jesteśmy!"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000228443.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem stowarzyszenia jest wieloaspektowe działanie na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, wykorzystania ich potencjału w pełnieniu ról społecznych, inicjowanie i wspieranie działań tworzących warunki ich rozwoju, zdrowia i godnego życia oraz wszechstronna pomoc ich rodzinom.

Od grudnia 2009 roku podstawową formą naszej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych jest prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 25 uczestników. Po więcej informacji o naszych Warsztatach zapraszamy na naszą stronę wtzjestesmy.pl
Dla osób niepełnosprawnych, które nie są uczestnikami naszych Warsztatów organizujemy pomoc psychologa i zajęcia z fizjoterapeutą. Od pięciu lat organizujemy doroczny Piknik Integracyjny "Wspólne Więzi" na który zapraszamy wszystkich niepełnosprawnych mieszkańców z terenu Gminy Wiązowna i gmin sąsiednich.