• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000229275

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli - Rozwadowie - Pokój i Dobro

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000229275.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Pomoc oraz współpraca z Klasztorem w jego akcjach.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie od dwóch lat prowadzi Świetlicę środowiskową, zajęcia na sztucznej ściance wspinaczkowej - te działania mają na celu pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Od roku prowadzimy również Klub Seniora, który ma na celu aktywizacje i integrację osób starszych.
Przez dwa lata Stowarzyszenie wspólnie z braćmi z Klasztoru Kapucynów organizowało Pikniki Charytatywne, które stały się już tradycją - w 2007 roku był to już VII Piknik. Dotychczas za środki pozyskane na Piknikach kupowany był sprzęt do Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli, a w ostatnim roku dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Stalowej Woli. W 2006 roku został kupiony sprzęt o wartości około 25.000,00 zł, w 2007 roku - o wartości ok. 36.000,00 zł.