• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000229346

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja imienia Księdza Infułata Franciszka Sudoła

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000229346.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Misją Fundacji jest:
1) propagowanie idei katolickiej działalności oświatowo-wychowawczej wśród społeczności lokalnej,
2) prowadzenie działalności oświatowej, w tym szkół i placówek oświatowych,
3) wspieranie i finansowanie opieki, wypoczynku i rekreacji dla dzieci i rodzin w społeczności lokalnej, w tym, wszelkich imprez sportowych, kulturalnych i oświatowych,
4) rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością oświatowo-wychowawczą,
5) prowadzenie akcji charytatywnych na terenie RP.

Prowadzone działania
W ramach swoich celów Fundacja:
1. Pomaga Katolickiej Szkole Podstawowej (pomoc w remontach, zakup opału...)
2. Organizuje festyny szkolne i parafialne, z których dochód przeznacza na pomoc szkole.
3. Organizuje Turystyczny Rajd Samochodowy (dochód dla szkoły).
4. Spotkania ze sponsorami, przyjaciółmi szkoły i innymi podmiotami.
5. Pomoc w promocji szkoły (ulotki, foldery, plakaty...)
6. Poszukiwanie innych źródeł finansowania (z budżetu państwa, że środków unijnych, z budżetu marszałka dolnośląskiego, z budżetu gminy, inne ...)
7. Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji losowej (m.in. pomoc w wyremontowaniu mieszkania po pożarze).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!