• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000230603

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Ulice Osowej"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000230603.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Fundacji jest:
-poprawa warunków życia wspólnoty mieszkańców dzielnicy Gdańsk - Osowa, w tym rozwój infrastruktury dzielnicy,
-poprawa warunków szeroko rozumianej komunikacji w obrębie dzielnicy Gdańsk Osowa,
-ochrona środowiska w obrębie dzielnicy Gdańsk Osowa,
-działanie na rzecz prawidłowej i racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi dzielnicy Gdańsk Osowa,
-działanie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Gdańsk Osowa,
-edukacja dzieci i młodzieży,
-działanie na rzecz rozwoju sportu i rekreacji w dzielnicy Gdańsk Osowa,
-pomoc finansowa, organizacyjna i szkoleniowa osobom fizycznym, osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym prowadzącym działalność w zakresie usług komunikacyjnych dla dzielnicy Gdańsk Osowa.

Prowadzone działania:
Fundacja "Ulice Osowej" w pierwszej kolejności będzie prowadzić działania zmierzające do poprawy sytuacji mieszkańców tych osiedli, które nie posiadają utwardzonych dróg dojazdowych.
Zależnie od ilości zebranych środków Rada Fundacji będzie podejmować decyzję o ich przeznaczeniu.
Podejmowane działania będą polegały na:
-realizacji niezbędnych doraźnych napraw dróg
-realizacji rozwiązań tymczasowych do czasu realizacji rozwiązań docelowych
-zlecaniu prac projektowych
-współpracy z Miastem w dążeniu do jak najszybszej poprawy sytuacji.
Obecnie Rada dostrzega najtrudniejszą sytuację na ulicach Homera, Orfeusza, Wodnika i Jednorożca.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!