• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000230832

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem "SNOA"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000230832.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Głównym celem naszej działalności jest intensywna stymulacja dzieci z Autyzmem poprzez realizację indywidualnych programów terapeutycznych. Terapia prowadzona jest w domach dzieci oraz na terenie placówek oświatowych, do których uczęszczają dzieci. Pragniemy również rozpowszechnić problematykę Autyzmu i Zaburzeń Rozwojowych w lokalnym środowisku. Nasze programy pisane są przez specjalistów analizy behawioralnej. Poprzez nasze działania i sposób prowadzenia terapii staramy się udowodnić, że negatywne opinie na temat terapii behawioralnej są spowodowane nieodpowiednią postawą terapeutów nadużywających przemocy (bez względu na rodzaj terapii) i nie wypływają z założeń czy filozofii psychologii behawioralnej.

Realizujemy program finansowany przez Ministerstwo Polityki Społecznej, Władze Miasta Kwidzyna, Urząd Miejski w Gdańsku. Od roku 2008 możemy starać się o realizację projektów z PFRON. Realizujemy także terapię w ramach Specjalistycznych Usług Opiekuńczych finansowanych przez MOPS w Kwidzynie. Obejmujemy terapią w tej chwili 11 dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Prowadzimy terapię indywidualną w ilości od 6 do 15 godzin tygodniowo. Współpracujemy z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych (opracowywanie programów) oraz UG w ramach praktyk studenckich. Terapią i pomocą doradczą objęte są osoby z terenu Powiatu Kwidzyńskiego. Stowarzyszenie wspólnie z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Kwidzynie prowadzi punt konsultacyjny, obejmujący swoim zasięgiem cały Powiat Kwidzyński. Dzięki współpracy ze specjalistą psychiatrii możliwe przeprowadzenie całościowej diagnozy dziecka, co stanowi dla rodziców bardzo duże ułatwienie.

Wspólnie z Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych organizujemy wakacyjne obozy rehabilitacyjne dla naszych dzieci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!