• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000232011

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Krzyś"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000232011.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Utworzenie, prowadzenie i finansowanie działalności centrum rehabilitacyjno-edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Prowadzone działania:
- Obecnie poszukujemy lokalu, pomieszczeń gdzie mogłoby funkcjonować centrum rehabilitacyjne,
- staramy się o pozyskanie funduszy, które wykorzystane zostaną na remont i wyposażenie centrum rehabilitacji,
- szukamy sponsora, który wesprze finansowo to przedsięwzięcie.

Fundacja prowadzi ośrodek rehabilitacyjny, który finansuje z darowizn również z 1%. Żadna z osób z Zarządu i Rady Nadzorczej nie pobiera pensji. Jedynie terapeuci pracujący w ośrodku z dziećmi utrzymywani są przez rodziców w związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi fundacji. Dzieci w trudnej sytuacji finansowej mają zniżki. Mamy też podopiecznych bez określonego statusu prawnego, a do tego w trudnej sytuacji bytowej (np. imigranci), których trzeba wspomóc.

Z rehabilitacji w naszym ośrodku korzysta ponad 80 pacjentów. Prowadzimy zajęcia indywidualne. Marzeniem jest utworzenie szkoły lub grup terapeutycznych dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. W tej chwili ze względu na ograniczone możliwości lokalowe myślimy o jednej lub dwóch takich grupach. Wielu rodziców szuka miejsca dla swoich pociech w ośrodkach lub szkołach.

Nasi terapeuci wciąż się rozwijają i szkolą. Jesienią pani Marzena ukończyła kurs NDT Bobath. W styczniu nasza logopedka Małgorzata, która uczy dzieci gryźć i połykać ukończyła kolejne szkolenie dotyczące symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania (Szkoła Krakowska).Biofeedback wspaniale działa dzięki pani Urszuli, która oprócz tego prowadzi z powodzeniem terapię wzrokową i pedagogiczną. Zajęcia z porozumiewania się alternatywnego dla dzieci niemówiących cieszą się wielkim powodzeniem dzięki pani Joannie oraz wspierającej ją pani Grażyniei. Swoje też dokładają pracujące u nas logopedki oraz inni terapeuci, z którymi każde niemówiące dziecko może się porozumieć. Dzieci uczęszczające na nasze zajęcia robią duże postępy. Rodzice są zadowoleni, wspierają się nawzajem. Mogą też odprężyć się przez chwilę korzystając ze wspaniałego masującego fotela (dziękujemy darczyńcy). Ciągle zgłaszają się do nas nowe osoby. Niektóre korzystają z jednorazowych konsultacji, inne pozostają na dłużej.