• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000232696

Formularze PIT 2017/2018 dla Lubiński Klub Olimpijczyka

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000232696.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
- Propagowanie i krzewienie idei kultury olimpijskiej zgodnie z tradycją polskiego i międzynarodowego ruchu olimpijskiego oraz kartą olimpijską poprzez stworzenie forum dyskusyjnego, organizowanie konkursów wiedzy olimpijskiej, sympozjów oraz imprez związanych z realizacją celów statutowych,
- upowszechnianie wartości zasad olimpizmu poprzez popularyzowanie wydawnictw o tematyce sportowej i olimpijskiej,
- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin olimpijskich,
- reprezentowanie interesów ruchu olimpijskiego wobec władz administracji rządowej i samorządowej,
- organizacja Dnia Olimpijczyka, obozów sportowych, zimowisk, kolonii zdrowotnych oraz szkoleń i konferencji dot. zagadnień związanych z kulturą fizyczną,
- popularyzowanie wybitnych zawodników, trenerów, działaczy oraz ich osiągnięć sportowych i szkoleniowych,
- pomoc szczególnie uzdolnionej sportowo młodzieży
- pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez współpracę z innymi organizacjami i fundacjami,
- wspieranie działań szczególnie uzdolnionych sportowo uczniów szkół specjalnych poprzez nawiązanie współpracy ze stowarzyszeniem "Tacy Sami" przy ZSS w Lubinie,
- promowanie i organizowanie wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!