• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000233113

Formularze PIT 2017/2018 dla Demokratyczna Unia Kobiet - Klub w Gdańsku

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000233113.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Działanie na rzecz równego statusu prawnego kobiet i mężczyzn.
Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.
Działania na rzecz zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy.
Poradnictwo prawne.

Prowadzone działania:
Pośrednictwo pracy, klub pracy, punkt konsultacyjno-informacyjny "Niebieska Linia" dla ofiar przemocy w rodzinie, punkt porad obywatelskich, poradnictwo prawne.
Poradnictwo z zakresu zdrowego żywienia i dietetyki.
Prowadzimy kursy i szkolenia dla bezrobotnych kobiet, warsztaty i treningi psychologiczne.Klub Pracy
Pomoc naszą świadczymy przede wszystkim osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Do grudnia 2005 r. dałyśmy zawód 959 kobietom. Każdego roku przychodzi do nas ponad 1000 osób. U nas można zdobyć nowy zawód.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.