• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000233804

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000233804.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Uniwersytet Trzeciego Wieku jest prowadzi działalność popularnonaukową oraz kulturalno - rekreacyjną.Jest organizacją społeczną, działającą w dziedzinie oświaty, kultury i ochrony zdrowia, przeznaczoną dla osób starszych bez względu na ich formalne wykształcenie.Działalność Stowarzyszenia UTW ma na celu:
zachowanie i zwiększenie intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności członków Uniwersytetu,prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk,
aktywizację społeczną osób starszych.

Prowadzone działania
Dla osiągnięcia wyżej określonych celów Stowarzyszenie UTW organizuje:
1. wykłady wybitnych specjalistów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności: medycyny, biologii, socjologii, prawa, ekonomii, techniki, historii, literatury, teatru, filmu, sztuk pięknych
2. zajęcia seminaryjne w sekcjach zainteresowań,
3. lektoraty języków obcych (jęz. angielski, niemiecki esperanto)
4. praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej (pływanie)
5. zespoły specjalistyczne /koła zainteresowań/ rozwijające własną działalność członków np. w dziedzinie literatury, pamiętnikarstwa, sztuk plastycznych
6. wycieczki turystyczne i krajoznawcze,

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!