• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000234949

Formularze PIT 2017/2018 dla Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000234949.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Reprezentujemy interesy członków Stowarzyszenia oraz wyzwalamy inicjatywę u osób cierpiących na chorobę Parkinsona w kierunku ich wszechstronnej rehabilitacji i leczenia, dla zapewnienia im optymalnego poziomu sprawności i zdolności kierowania własnym życiem. Najważniejsze sposoby realizacji celu działalności Stowarzyszenia to:
- rozpowszechnianie informacji o chorobie Parkinsona i metodach jej leczenia, drogą wymiany doświadczeń i udostępniania publikacji na ten temat;
- współdziałanie z urzędami administracji państwowej, placówkami służby zdrowia oraz organizacjami społecznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
- organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie postawom rezygnacji, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych.