• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000235175

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Nasz Grodziec"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000235175.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Celem działania Stowarzyszenia jest zbieranie i propagowanie informacji na temat miejscowości Grodziec i jego okolic, w tym dotyczących jego środowiska naturalnego, historii, teraźniejszości i przyszłości, inicjowanie działań mogących przyczynić się do rozwoju wsi, współpraca w tym z jednostkami samorządu terytorialnego, administracji rządowej i organizacjami międzynarodowymi, pozyskiwanie środków na finansowanie zadań infrastruktury komunalnej, działalność kulturalną i społeczną oraz pobudzanie aktywności mieszkańców wsi i zwiększenie roli sołectwa. Stowarzyszenie ponadto w pełni realizuje i uczestniczy w działaniach mających wpływ na poprawę i ochronę środowiska zgodnie i w oparciu o przepisy wynikające z ustaw prawo ochrony środowiska, prawo ochrony przyrody.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie ”Nasz Grodziec” prowadzi przede wszystkim działania kulturalne, edukacyjne i wychowawcze, a także przedsięwzięcia promujące naszą miejscowość. Jako potomkowie ludności wypędzonej z Kresów południowo-wschodnich II RP staramy się podtrzymywać i upowszechniać kulturę kresową, a także ocalić od zapomnienia dorobek materialny naszych przodków, który pozostał poza dzisiejszymi granicami Polski. W ramach tego ostatniego zadania przeprowadzamy renowację nagrobków w Biłce Szlacheckiej (obecnie Ukraina). W 2012 r. ukażą się także dwie książki: 1. Kuchnia mojej babci. Kresowe przepisy kulinarne z Grodźca oraz 2. Śladami naszych przodków - album fotografii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!