• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000236005

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich "Nowy Horyzont"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000236005.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
- wspieranie i reorientacja osób zagrożonych bezrobociem oraz grup wykluczonych społecznie,
- inicjowanie i wspieranie działań mających na celu umiejętne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych przez przedsiębiorców oraz inne grupy społeczne,
- współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w kraju i poza granicami kraju,
- inicjowanie i wspieranie działań na rzecz wymiany wiedzy w zakresie informacji gospodarczych, prawnych, kulturalnych i oświatowych pomiędzy przedsiębiorcami i obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw,
- objęcie aktywnym patronatem przedsięwzięć kulturalnych, gospodarczych realizowanych z inicjatywy lub przy wsparciu Stowarzyszenia,
wspieranie osób posiadających polskie obywatelstwo poza granicami kraju.

Prowadzone działania przez Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich - Nowy Horyzont

Stowarzyszenie Nowy Horyzont obecnie realizuje projekty w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz readaptacji osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin. Poniżej przedstawiamy zwięzłą informację o projektach prowadzonych przez Stowarzyszenie Nowy Horyzont.

Ośrodek Pomocy Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Ośrodek w Rzeszowie jest jedynym na Podkarpaciu i jednym z 16 działających w kraju Ośrodków rządowego programu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”, wdrażającego poprzez Ministerstwo Sprawiedliwości, postanowienia Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej z dnia 15 marca 2001 r. o pozycji ofiar w postępowaniu karnym .
Zasadniczym celem projektu jest wzmocnienie w polskim systemie prawnym i społecznym pozycji osoby pokrzywdzonej przestępstwem.
Osoba pokrzywdzona w tej koncepcji sytuowana jest w nowy sposób; nie tylko jako podmiot prawa, lub, co często się zdarzało w praktyce - przedmiot sprowadzony do źródła dowodu. Szkoda materialna, fizyczna lub moralna traktowane są obecnie jako wtórne konsekwencje wiktymizacji, której bezpośrednim skutkiem jest naruszenie równowagi psychicznej i cierpienie emocjonalne. Z punktu widzenia i porządku prawnego sprawca musi być zidentyfikowany, a kara musi zostać wymierzona. Ale to jest dzisiaj równoległe zadanie prawa. Pierwszoplanowym zadaniem w nowym systemowym podejściu do pomocy staje się kwestia przywrócenia osoby pokrzywdzonej do stanu równowagi emocjonalnej sprzed sytuacji przestępstwa. Wreszcie osoba pokrzywdzona ma szansę odzyskać ponownie pełnię swojego człowieczeństwa.
W ramach tego projektu zapewniamy osobom pokrzywdzonym:
-poradę prawną
-pomoc psychologiczną w zakresie interwencji kryzysowej
-pomoc opiekuna pokrzywdzonego
-informacje o innych formach pomocy udzielanych przez jednostki Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw
Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy na miejscu zapraszamy do naszego Ośrodka w Rzeszowie, przy ul. Leszczyńskiego 3,
Dyżury specjalistów w Ośrodku:
- wtorek 16:00-19:00,
- czwartek 16:00-19:00

Udzielamy porad i pomocy także drogą elektroniczną:
e-mail: nowy-horyzont@wp.pl

Ośrodek Readaptacji Dla Osób Opuszczających Zakłady Karne i Ich Rodzin

Program jest skierowany do osób, które po opuszczeniu zakładu karnego zderzają się z tzw. twardym życiem. Wysiłek powrotu do swojego środowiska często wymaga pomocy w tym zakresie. Z kolei dla wielu ludzi nie potrafi prosić o pomoc, której potrzebują, żeby ponownie nie trafić za kratki.
Program skierowany jest także do rodzin osób, które opuściły zakład karny. Projekt ten jest sfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i realizowane na jego zlecenie.
W ramach tego programu zapewniamy osobom, do których skierowany jest ten program pomoc prawnika, psychologa, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego, którzy pełnią dyżury w naszym Ośrodku Readaptacji pod adresem::
ul. Leszczyńskiego 3, 35-061 Rzeszów,

Czwartek 13:00-16:00;
Piątek 16:00-18:00;

W trakcie porad udzielanych w naszym ośrodku osoby zainteresowane otrzymają:
1. Pomoc psychologa w zakresie bieżących problemów,
2. Pomoc prawną
3. Doradztwo zawodowe w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania, pomoc w napisaniu dokumentów aplikacyjnych dla pracodawcy oraz przygotowanie do rozmowy o pracę.
4. Pomoc pracownika socjalnego, w zakresie wskazania przepisów dot. między innymi pomocy w znalezieniu mieszkania, załatwieniu bieżących formalności i pomoże wypełnić formularze związane z uzyskaniem pomocy instytucjonalnej.