• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000236050

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt "Amicus"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000236050.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celami Stowarzyszenia są:
1. Działalność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt oraz ochrony ich praw.
2. Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do zwierząt.
3. Przeciwdziałanie wszelkim przejawom okrucieństwa wobec zwierząt.
4. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
5. Propagowanie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Prowadzone działania:
Towarzystwo finansuje sterylizacje i leczenie bezdomnych zwierząt. Każdego roku z naszych funduszy sterylizowanych jest średnio około 100 zwierząt. Prowadzimy adopcje za pośrednictwem lokalnych mediów, głównie "Tygodnia Siedleckiego". Współpracujemy z lokalnym samorządem w celu poprawy losu zwierząt (udało nam się doprowadzić do zapisu o obowiązkowym czipowaniu psów na terenie Siedlec i dofinansowywaniu sterylizacji psów i kotów). Reagujemy na przejawy okrutnego traktowania zwierząt bądź trzymania ich w złych warunkach. Co roku prowadzi zimową akcję dokarmiania bezdomnych kotów, wydając karmę społecznym opiekunom zwierząt. Propagujemy ogólnopolskie imprezy takie jak Światowy Dzień Sterylizacji Zwierząt obchodzony w marcu. Raz w miesiącu, w siedleckiej telewizji nadawany jest nasz program "Podaj łapę", poświęcony sprawom zwierząt.
Zakupiliśmy sprzęt pomagający w humanitarnym odławianiu zwierząt, wymagających pomocy medycznej. mamy pneumatyczny karabinek ze środkami uspokajającymi, który wykorzystujemy w sytuacjach trudnych, np. przy ratowaniu zwierząt dzikich, które zawędrowały do miasta. (Do miasta coraz częściej przychodzą sarny, które trzeba tymczasowo uśpić i wywieźć do naturalnego środowiska).