• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000236687

Formularze PIT 2017/2018 dla Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Ogniwo

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000236687.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
W zakresie działalności non-profit OGNIWO koncentruje swoją uwagę na osobach bezrobotnych.
W ramach KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ naszymi celami są:
- zatrudnianie i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy
- poradnictwo i wsparcie psychologiczne osób zagrożonych zwolnieniem z pracy
- zapobieganie zjawiskom wykluczenia społecznego osób trudno zatrudnianych
- realizacja zasady "praca zamiast zasiłku"
Nasza misja zawarta jest w sentencji: PRZEZ LUDZI, DO LUDZI, DLA LUDZI.

Prowadzone działania
Przedmiotem działalności gospodarczej OGNIWA jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, przy czym działalność ta nie jest nastawiona na zysk.
OGNIWO wykazuje aktywność w sferze gospodarczej - poprzez świadczenie usług oraz w sferze Organizacji Pożytku Publicznego - poprzez prowadzenie Klubu Integracji Społecznej.
Obie te sfery doskonale się uzupełniają, gdyż kontakt z bezrobotnymi w ramach Klubu może owocować zatrudnieniem tych osób na umowę o dzieło, przy pozyskaniu zlecenia przez Spółdzielnię.
Dla oszczędności, prace administracyjno-biurowe, w tym pełną księgowość prowadzą nasi członkowie. Księgowość nasza oddziela sferę gospodarczą od sfery non-profit.
Zapraszamy wszystkich potrzebujących pomocy lub zainteresowanych do naszej siedziby przy Placu Wolności 9/2 w Kędzierzynie-Koźlu (obok Starostwa).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!