• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000236933

Formularze PIT 2017/2018 dla Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000236933.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Miejskie TKKF jest organizacją społeczną powołaną w celu popularyzowania i organizowania wszelkiego rodzaju form Sportu dla Wszystkich oraz zrzeszenia stowarzyszeń kultury fizycznej celem prowadzenia wspólnych przedsięwzięć w zakresie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki.

Celem Miejskiego TKKF jest:
1. Upowszechnienie wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.
2. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu oraz rozwijanie działalności zmierzającej do utrzymywania i podnoszenia sprawności fizycznej osób starszych, dorosłych, młodzieży, dzieci i osób niepełnosprawnych.
3. Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów Sportu dla Wszystkich.
4. Promowanie i organizacja wolontariatu sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych fizycznie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!