• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000238395

Formularze PIT 2017/2018 dla Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000238395.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem działania Stowarzyszenia jest:
- tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w kraju i zagranicą
- popularyzacja polskiej twórczości muzycznej
- podnoszenie poziomu artystycznego członków Stowarzyszenia w ramach społecznego ruchu chóralnego i instrumentalnego
- społeczno - wychowawcze działanie dla umuzykalniania dzieci i młodzieży
- kształtowanie i umacnianie patriotycznych i obywatelskich postaw swoich członków

Śremskie Stowarzyszenie Śpiewackie im. Stanisława Moniuszki jest kontynuatorem Koła Śpiewackiego Polskiego założonego podczas zaborów, w 1880 roku w celu obrony polskości przed germanizacją, przez wielkiego społecznika ks. Piotra Wawrzyniaka.
ŚSŚ im. Stanisława Moniuszki w Śremie współpracuje z UM w Śremie, Starostwem Powiatowym, z Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr - Oddział Wielkopolski "Macierz", organizacjami społecznymi, instytucjami, zakładami pracy i parafiami z terenu gminy i powiatu, np.Towarzystwem Miłośników Ziemi Śremskiej, parafią garnizonową p.w. Św. Jana z Dukli, Domem Pomocy Społecznej w Psarskiem, z zaprzyjaźnionymi chórami z woj. wielkopolskiego. Występy chóru uświetniają lokalne uroczystości patriotyczne, religijne i świeckie. Stowarzyszenie od 10 lat organizuje przegląd chórów z Wielkopolski pod nazwą "Chóralne Święto Wiosny" , jest uczestnikiem koncertów dla lokalnego społeczeństwa oraz kontynuuje coroczne Spotkania Chóralne zaprzyjaźnionych chórów. W 2008 roku chór nagrał płytę z kolędami a w 2010 roku, z okazji jubileuszu 130. lecia, wydany został okolicznościowy folder i wybito medal poświęcony założycielowi chóru ks. Piotrowi Wawrzyniakowi z okazji 160. lecia urodzin i 100. rocznicy śmierci.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!