• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000239676

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja imienia Jana Pawła II

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000239676.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja powołana została dla realizacji przesłania słów i testamentu Wielkiego Polaka: Papieża Jana Pawła II poprzez działania "w społeczeństwie" i na rzecz społeczeństwa.
Pomagamy ludziom dotkniętym przez los.
Uczestniczymy w procesach adaptacyjno-integracyjnych.
Wspieramy ofiary przemocy w rodzinie i poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
Tworzymy obszary aktywności życiowej.
Realizujemy współfinansowane przez Unię Europejską Projekty integracji społecznej.
Monitorujemy powszechną dostępność obiektów użyteczności publicznej.
Niesiemy pomoc i wsparcie tym, którzy tej pomocy potrzebują.

Prowadzone działania:

Europejskie Forum Młodych
Bezpośrednia aktywizacja dzieci i młodzieży w społeczeństwie, ukierunkowana na współistnienie w grupach społecznych, zarówno osób zdrowych jak i chorych a także wyalienowanych.

Akademia Ruchu
Odbiorcy: dzieci, młodzież, rodziny społeczności samorządowe.
Cele: zwiększenie aktywności ruchowej poprzez sport, taniec, rekrację, etc; integracja społeczna; działania na rzecz poprawy zdrowia i kondycji fizycznej, także niepełnosprawnych.

Pokoleniowy Pomost
Działanie integrujące dolnośląskie dzieci i młodzież oraz osoby trzeciego wieku, pozwalające na "żywe" poznawanie historii oraz adaptację do wymogów współczesnej, zglobalizowanej i niezwykle konsumpcyjnej rzeczywistości.

Sprawna Przyszłość
Międzynarodowe warsztaty integracyjne dla młodzieży.

Zielone Miasto
Dostosowanie obiektów i miejsc użyteczności publicznej do powszechnej dostępności, przede wszystkim dla osób sprawnych inaczej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!