• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000239778

Formularze PIT 2017/2018 dla Uniwersytet Trzeciego Wieku w Działdowie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000239778.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celami UTW jest:
1. Włączanie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
2. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych.
3. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej
4. Podejmowanie działań na rzecz ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Cele realizowane są przez:
1. wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki w szczególności dotyczących osób starszych
2. sekcje i koła zainteresowań zgodnie z potrzebami i celami UTW
3. rehabilitację i rekreację
4. prowadzenie działalności turystyczno-krajoznawczej
5. lektoraty języków obcych
6. spotkania z ludźmi nauki, kultury działającymi w kraju i zagranicą
7. samopomoc koleżeńską (poza materialną)
8. prowadzenie akcji informacyjno-programowych oraz działalności wydawniczej o tematyce związanej z celami i działalnością UTW
9. działalność charytatywna określona możliwościami członków UTW
10. rozwijanie działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!