• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000240612

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Opiekuńcze "Nadzieja"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000240612.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie Opiekuńcze „Nadzieja” w 2005 roku zostało powołane do sprawowania opieki i udzielania pomocy ludziom starszym, chorym, niepełnosprawnym, zniedołężniałym, samotnym oraz dzieciom potrzebującym opieki z powodu zaburzeń ruchowych i psychicznych.

Celem naszym jest także wspieranie psychologiczne przystosowujące podopiecznych do radzenia sobie w codziennym życiu pomimo schorzeń, uczenia podopiecznego podstawowych czynności w warunkach, jakie ograniczają jego sprawność fizyczną i psychiczną. Chcemy zadbać o regularny i bezkonfliktowy kontakt podopiecznych za światem zewnętrznym. Załatwiamy podstawowe potrzeby takie jak: kontakt z lekarzem, pomoc przy realizacji recept, załatwianie spraw urzędowych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są przez wykwalifikowaną kadrę dyplomowanych pielęgniarek i terapeutów zajęciowych.

Stowarzyszenie współpracuje z grupą psychologów i pedagogów, którzy są do dyspozycji podopiecznych i pomagają w rozwiązywaniu trudnych życiowych sytuacji związanych z pogorszeniem stanu zdrowia, złą sytuacją materialną czy środowiskową.
Udziela wsparcia w postaci darowizn (finansowych lub rzeczowych) skierowanych zwykle na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb życiowych. Później osoby takie obejmowane są programem wychodzenia z trudnej sytuacji (bezdomność, samotność, spirala zadłużenia, bezrobocie, syndrom samotnej młodej matki).

Program ten obejmuje wsparcie psychologiczne, treningi umiejętności społecznych, zawodowych oraz terapię wg. indywidualnie przygotowanych programów skierowanych na przezwyciężenie trudności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!