• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000240766

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Rozwoju Lokalnego "Parasol"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000240766.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
PARASOL - to fundacja stanowiąca platformę współpracy organizacji pozarządowych powiatu bytowskiego. Fundacja wspiera finansowo, technicznie i informacyjnie oraz szkoleniowo grupy nieformalne oraz wszelkie organizacje pozarządowe.

Prowadzone działania:
Od 2006 roku prowadzimy kampanię 1% pod Parasol.

W 2006 roku realizowaliśmy projekt "Bytów-Nowe Betlejem Mieszkańcy ziemi Bytowskiej śpiewają kolędy". Efektem projektu była płyta CD. Dochód ze sprzedaży płyty Fundacja przekazała działalność stowarzyszeń wspierających pomoc społeczną i szpital w Bytowie.

W 2007 roku realizowaliśmy Program Pracownia Umiejętności na obszarze powiatu bytowskiego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o.

Przy fundacji Lokalny Punkt Informacji Europejskiej dla Młodzieży Eurodesk. Działalność punktu pozwoliła nawiązać kontakty z młodzieżowymi organizacjami w kilku krajach, dzięki czemu udało się zorganizować wymiany międzynarodowe. Maj-wrzesień 2007, projekt Między wyobraźnią a rzeczywistością przygotowany we współpracy z organizacjami partnerskimi z Węgier, Bułgarii i Szwecji. Ponad 30 osobowa grupa pracowała nad wspólnym spektaklem teatralnym Narodziny Europy wystawionym publicznie w Bytowie, Czarnej Dąbrówce i Tuchomiu. (Grant Programu Młodzież w Działaniu nr PL-11-061-2007-R1) Lipiec-listopad 2007 organizowaliśmy projekt pt. Media w naszym życiu we współpracy z organizacjami partnerskimi z Grecji, Szwecji i Włoch. Na program składały się warsztaty o historii i funkcjonowaniu mediów w tych krajach. (Grant Programu Młodzież w Działaniu nr PL-11-217-2007-R2)
Kwiecień 2007 ramach Study Tour to Poland wizyta studyjna dla 9 studentów z Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego. Studenci mieli okazję spotkać się m.in. z prezydentami Koszalina i Słupska, rektorami Politechniki Koszalińskiej oraz Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, dziennikarzami Radia Koszalin i Głosu Pomorza.
Również w ramach Study Tours zorganizowaliśmy wizytę w roku 2009 pt. Pierwsze unijne lata. Wizyta studyjna na Pomorzu Środkowym.
W latach 2010 -2012 projekt Wiejskie Szkoły Równych Szans ze środków EFS w ramach POKL.

Aktualnie realizowane projekty:
- "Bliżej Prawa. Sieć poradnictwa prawno - obywatelskiego w subregionie słupskim" - realizowane są bezpłatne porady prawne dla mieszkańców powiatu: bytowskiego, lęborskiego i słupskiego.
- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich; projekt jest realizowany od kwietnia 2009 roku. W ramach LPI udzielane są bezpłatne porady nt. funduszy unijnych mieszkańcom powiatu bytowskiego. Konsultanci prowadzą również lekcje nt. funduszy unijnych w szkołach, spotkania informacyjne nt. pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych.
- "Wolontariat to jest to" - projekt promujący wolontariat realizowany we współpracy z Centrum Współpracy Młodzieży ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
- Stypendia Pomostowe "Dyplom z Marzeń" - są to stypendia na pierwszy rok studiów dla zdolnej młodzieży z powiatu bytowskiego, zaangażowanej w życie lokalnej społeczności.
- "Na własny rachunek. Wielobranżowa spółdzielnia socjalna elementem rozwoju ekonomii społecznej na Pomorzu" ze środków EFS w ramach POKL.
- Konkurs Działaj Lokalnie ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (roczna kwota na granty dla ngo’s i grup młodzieżowych – 55 tys. zł)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!