• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000241411

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością "Potrafię Więcej"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000241411.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Głównym celem jest pomoc w opiece nad dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością. Staramy się zapewnić im fachową opiekę, wspieramy rodziny dzieci, także w staraniach o pozyskanie potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego, czy codziennego użytku. Zamierzamy organizować akcje kulturalne, które obok aktywizacji dzieci poprzez sztukę i twórczość, mogą też zwrócić uwagę na problem społecznych barier, na które narażone są tak dzieci niepełnosprawne, jak i ich rodziny. Systematyczna likwidacja tych przeszkód to także misja naszego stowarzyszenia.

Prowadzone działania:
1. Zajęcia dla dzieci ze złożoną niepełnosprawnością w wieku przedszkolnym. Codzienna 5 godzinna opieka terapeutyczna jest alternatywą dla przedszkola publicznego. Zapewniamy dzieciom pobyt w małej grupie, bezpieczną, przytulną atmosferę oraz systematyczną terapię pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitację ruchową. Uwzględniając możliwości każdego dziecka staramy się zwiększyć ich umiejętności samoobsługi, samodzielności i komunikowania się. Ponadto umożliwiamy rodzicom skorzystanie z pomocy fizjoterapeuty lub psychologa. Zapewniamy transport dzieci na zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym (także z okolic Poznania - do 15 km).
2. Świetlica terapeutyczna dla dzieci ze złożoną niepełnosprawnością "Spotkajmy się". Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu. We wtoki zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w czwartki dzieci starsze i młodzież. Zajęcia w świetlicy skierowane są do dzieci ze złożoną niepełnosprawnością (tzn. niepełnosprawnością intelektualną, sensoryczną, ruchową, z dodatkowymi schorzeniami nerologicznymi, genetycznymi, czy metabolicznymi). Osoby takie mają znacznie ograniczony dostęp do zajęć dodatkowych, które dają im radość, rozwijają ich preferencje, uczą aktywnych sposobów spędzania czasu oraz rozwijają społecznie. Świetlica jest ofertą zajęć skierowaną nie tylko do dzieci i młodzieży. W czasie, kiedy podopieczni znajdują się pod opieką terapeutów, ich rodzice mogą skorzystać z pomocami fizjoterapeuty, czy psychologa, wziąć udział w zajęciach arteterapii lub po prostu odpocząć przy kawie i porozmawiać z innymi rodzicami.
3. Zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne:
- zajęcia rehabilitacji ruchowej, zajęcia terapii neurorozwojowej metodą Bobath’ów
- zajęcia logopedyczne
- konspekt bazalny
- zajęcia komunikacji alternatywnej i wspomagającej
4. Warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi sprzężeniami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!