• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000242547

Formularze PIT 2017/2018 dla Włoszczowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000242547.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
- niesienie wszechstronnej pomocy ludziom ciężko chorym zwłaszcza na choroby nowotworowe, a także przewlekle chorym i osobom starszym,
- edukacja i przygotowywanie rodzin do sprawowania opieki i radzenia sobie z żałobą,
- propagowanie w społeczeństwie wzorów opieki hospicyjnej,
- ochrona i promocja zdrowia,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych w procesie leczenia i rehabilitacji.


Prowadzone działania:
Włoszczowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej pozarządową organizacją non profit, której nadrzędnym celem jest niesienie bezinteresownej pomocy pacjentom w stanach terminalnych, a także osobom przewlekle chorym i starszym. Wspieramy rodziny chorych w tym trudnym
dla nich okresie oraz przygotowujemy je do sprawowania opieki. Pomagamy również poszkodowanym w wypadkach drogowych
w procesie leczenia i rehabilitacji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in poprzez:
-prowadzenie działalności szkoleniowej w dziedzinie opieki paliatywnej dla personelu służby zdrowia, psychologów, wolontariuszy oraz rodzin osób chorych,
-inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz Podopiecznych,
-pozyskiwanie, zakup i nieodpłatne wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego Podopiecznym,
-zakup leków i materiałów opatrunkowych dla Podopiecznych będących w trudnej sytuacji materialnej,
-szerzenie wiedzy na temat ochrony zdrowia, organizowanie spotkań i pogadanek na tematy prozdrowotne i profilaktyczne, prowadzenie bezpłatnych kursów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!