• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000242885

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Feminoteka

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000242885.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
1) Działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji ze względu na płeć w literaturze, kulturze, sztuce oraz życiu publicznym,
2) wspieranie i upowszechnianie problematyki kobiecej, problematyki gender, feminizmu,
3) promowanie autorek i autorów, publikacji, wydawnictw poświęconych szeroko rozumianej problematyce kobiecej,
4) promocja kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
5) przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet,
6) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć,
7) wspieranie udziału kobiet w życiu publicznym i kulturalnym,
8) likwidowanie barier związanych z dostępem do wiedzy na temat nowych technologii
9) upowszechnianie wiedzy na temat nowych technologii wśród kobiet.

Feminoteka realizuje swe cele poprzez następujące programy:

Program informacyjny
prowadzenie codziennego serwisu internetowego m.in. informującego o najważniejszych wydarzeniach, imprezach, akcjach dotyczących równouprawnienia kobiet i mężczyzn, dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, wyznanie, organizując akcje, spotkania. Wysyłamy newsletter do subskrybentek/ów stron, obejmujemy matronatem i promujemy najciekawsze naszym zdaniem przedsięwzięcia dotyczace problematyki równościowej.

Program równych szans na rynku pracy
Fundacja Feminoteka jest partnerką projektu w ramach funduszy strukturalnych EQUAL o nazwie Gender Index, w którym odpowiedzialna jest za kampanię świadomościową, szkolenia dla pracodawców oraz debaty regionalne poświęcone problemtyce równouprawnienie na rynku pracy.

Program szkoleniowy
Feminoteka prowadzi warsztaty / szkolenia:
- genderowe (m.in. dla UNDP Polska, Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego)
- komunikacja w grupie / komunikacja zewnętrzna (PLinEU, Kraków)
- WenDo - przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet i dziewcząt (Stowarzyszenie OPTA w ramach projektu "OdNowA")
- zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych (firma Glaxo w ramach projektu dotyczącego profilaktyki raka szyjki macicy)
- współpracy organizacji pozarządowych z samorządem (ze Stowarzyszeniem OPTA)
- równościowe (szkolenie dla pracowników służb cywilnych urzędu wojewódzkiego z zakresu równouprawnienia na rynku pracy).

Program kulturalny
w ramach którego organizujemy spotkania na temat książek, pisarek / pisarzy, piszemy recenzje książek, prowadzimy internetową księgarnię feministyczną, która powstała po to, by promować informacje o autorkach i autorach, publikacjach, wydawnictwach, poświęconych szeroko rozumianej problematyce kobiecej. Cały dochód ze sprzedaży książek przeznaczany jest na realizację statutowych celów Fundacji Feminoteka.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!