• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000243064

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Zespołu Tanecznego Perełki

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000243064.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności miejscowości Leźno gminy Żukowo i nie tylko.

Naszym celem jest:
- zapewnienie możliwości funkcjonowania zespołu;
- tworzenie warunków rozwoju dzieci i młodzieży w zakresie nauki, kultury fizycznej, sztuki, techniki i tańca;
- organizowanie konkursów, przeglądów, wystaw, zawodów o zasięgu rejonowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym;
- organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
- nawiązywanie współpracy oraz pozyskiwanie instytucji i organizacji wspierających działalność stowarzyszenia;
- organizowanie warsztatów tanecznych;
- występy na rzecz sponsorów;
- uświetnianie imprez kulturalnych.

Dotychczasowa działalność stowarzyszenia koncentrowała się na pozyskaniu środków gminnych na kolejne sezony taneczne. Jednakże niemal od 15-u lat członkowie stowarzyszenia czynnie włączają się w tworzenie i funkcjonowanie dziecięco-młodzieżowego zespołu tanecznego Perełki. Zespół składa się z dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, niemniej znany jest w całym województwie. Zespół może pochwalić się koncertami na deskach Teatru Muzycznego i Teatru Miejskiego w Gdyni, na Ergo Arenie jak i również na scenie Teatru Miniatura, Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Filharmonii Bałtyckiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!