• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000243760

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyjaciół Statku-Muzeum "Sołdek"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000243760.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Podstawową misją Towarzystwa jest troska o zachowania dla pokoleń statku -muzeum "Sołdek", udostępnianie zwiedzania statku a także dokumentowanie historii tego statku, która w zasadniczych ramach jest też historią polskiego przemysłu okrętowego, udziału w tej historii nestora polskich okrętowców, prof. dr. inż. Jerzego Doerffera, i absolwentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Historia rudowęglowca "Sołdek" jest częścią rozwoju i historii polskiej floty handlowej.
Celem Towarzystwa jest także objęcie pomocą społeczną weteranów budowy i pracy na morzu, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Prowadzone działania
Działania dla zachowania w dobrym stanie technicznym statku - dla zwiedzających, głównie młodzieży,
Dokumentowanie historii statku, dla potrzeb naukowych i poznawczych.
Podtrzymywanie morskich tradycji narodowych, w celu wychowania młodzieży w duchu szacunku do osiągnięć nauki i gospodarki polskiej,
Wspieranie różnych form pomocy społecznej - w celu jej ukierunkowania na potrzeby osób, które tworzyły historię i siłę Polski na morzu,
Organizowanie sympozjów i wystaw, przypominających fakty z dziejów polskiej gospodarki morskiej,m.in. dla pogłębienia wiedzy morskiej i edukacji młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!