• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000243776

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Po Prostu Partner"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000243776.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
a) Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zastępczych i ubogich,
b) Udzielanie pomocy rodzinom tych dzieci w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych,
c) Wspomaganie harmonijnego rozwoju dzieci, profilaktyka uzależnień,
d) Uspołecznianie i usamodzielnianie dzieci i młodzieży,
e) Wdrażanie dzieciom zasad życia społecznego i patriotyzmu lokalnego,
f) Pozyskiwanie ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać wyżej wymienionej pomocy i opieki dzieciom,
g) Współpraca z władzami państwowymi, samorządowymi, kościelnymi, organizacjami pozarządowymi, innymi jednostkami organizacyjnymi i osobami fizycznymi w zakresie swojej działalności,
h) Promowanie miasta i gminy Żory.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci i młodzieży do lat 18, z rodzin dysfunkcyjnych oraz ubogich. Prowadzi świetlicę socjoterapeutyczną. Podopieczni odrabiają tam lekcje, wyrównują zaległości, uczestniczą w zajęciach tzw. społeczności oraz relaksacyjnych. W weekendy - zajęcia na basenie oraz łyżwy. W wakacje i ferie szkolne organizowane są wyjazdy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!