• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000244814

Formularze PIT 2017/2018 dla Klub Nurkowy Nautica Poznań

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000244814.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Zasadniczym celem Klubu jest:
1) rozpowszechnianie w szerokim otoczeniu wiedzy o nurkowaniu jako formie rekreacji,
2) szkolenie i rozwijanie umiejętności nurkowych, propagowanie profesjonalnego podejścia do nurkowania,
3) rozwijanie i promocja wiedzy o środowisku wodnym, osiągnięciach i nowościach w technice nurkowej oraz nowych formach i programach szkoleniowych stosowanych na całym świecie ,
4) propagowanie nurkowania w środowisku osób niepełnosprawnych jako formy aktywnej rehabilitacji,
4)¹ działalność na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych poprzez aktywność fizyczną jaką jest nurkowanie,
5) popularyzowanie wiedzy o szeroko pojętej ekologii i ochronie występujących w środowisku wodnym zwierząt i roślin,
5)¹ popularyzowanie wiedzy o podwodnych obiektach archeologicznych i wrakach,
6) integracja członków klubu mająca na celu ustawiczne kształtowanie koleżeńskiej atmosfery,
7) działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz propagowania zasad bezpiecznego nurkowania i ratownictwa wodnego,
8) promocja nurkowania jako formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
9) odkrywanie i rozpowszechnianie informacji o nowych miejscach turystyki nurkowej w kraju i poza jego granicami,
10) nawiązywanie kontaktów i rozwijanie współpracy z innymi klubami nurkowymi na całym świecie.