• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000246618

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "SZANSA" w Żabiej Woli

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000246618.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%

Chcemy służyć pomocą najmłodszym – młodzieży oraz dzieciom w każdym wieku poprzez:

  • pobudzanie aktywności mieszkańców, próby zorganizowania czasu wolnego, upowszechnianie zdrowego stylu życia, zainteresowanie naszym regionem oraz
  • organizowanie pomocy, wspomaganie nauki w rodzinach dysfunkcyjnych, wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych wobec grup społecznych potrzebujących pomocy.

W ramach naszej działalności przygotowujemy przedświąteczne paczki żywnościowe dla osób najuboższych (szczególnie rodzin wielodzietnych) oraz wspieramy młodzież odnoszącą wysokie osiągnięcia sportowe (finansujemy koszty dojazdu i wyżywienia zawodników podczas meczy wyjazdowych) w szkolnej drużynie unihokeja „ULKS Józefina”, oraz wspieramy finansowo działania młodzieżowego, ludowego zespołu „Radlanie”.


W poprzednich latach zorganizowaliśmy dla społeczności lokalnej imprezy integracyjne nawiązujące do tradycji sobótkowej (puszczanie wianków na wodę oraz śpiewanie pieśni biesiadnych przy ognisku).
W 2011 roku zrealizowaliśmy projekt, którego efektem jest odrestaurowanie grobów wielkiego malarza Józefa Chełmońskiego i jego przyjaciela ks. Pełki (obaj pochowani są na Cmentarzu w Żelechowie w Gm. Żabia Wola). Do tego projektu 80 % wydatków pozyskaliśmy ze środków unijnych lecz 20% wkładu własnego mieliśmy wyłącznie dzięki wpływom z 1%.
Kolejnym naszym zadaniem jest prowadzenie placówki wsparcia dziennego a pozyskane z 1% pieniądze planujemy wydać na prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych oraz organizację półkolonii letnich dla dzieci w tej placówce.
Serdecznie dziękujemy za okazane zaufanie i wsparcie.Dziękujemy za pomoc i zaufanie!