• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000246812

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000246812.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem powstania Stowarzyszenia było stworzenie organizacji, która niezależnie od innych instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych będzie udzielała pomocy technicznej i merytorycznej jednostkom samorządowym regionu Warmii i Mazur, a także podmiotom gospodarczym.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia działania te realizowane są m.in. poprzez:
- doskonalenie zawodowe pracowników - organizowanie kursów, szkoleń i konferencji,
- pomoc doradczą samorządom,
- kształcenie i rozwijanie umiejętności kadr jednostek finansowych sfery samorządowej,
- pomoc i doradztwo w zakresie narzędzi zarządzania finansami,
- prowadzenie kontroli finansowych dla samorządów gmin, miast i powiatów w celu poprawy funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorządu,
- prowadzenie edukacji z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania,
- doradztwo zawodowe dla uczestników szkoleń, kursów i seminariów.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!