• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000248256

Formularze PIT 2017/2018 dla Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000248256.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
1.wzmocnienie potencjału i rozwój małopolskich NGO poprzez udzielenie im wparcia szkoleniowo-doradczego oraz infrastrukturalnego,
2. świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ubogim,
3. wspieranie ochrony praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich,
4. podnoszenie kultury prawnej społeczeństwa;
5. upowszechnianie wiedzy na temat prawa polskiego i europejskiego,
6. wspieranie inicjatyw edukacyjnych, w szczególności edukacji prawnej,
7. podnoszenie kwalifikacji prawników w zakresie etyki zawodowej
8. integrowanie środowiska prawniczego,
9. wspomaganie prawników znajdujących się w potrzebie,
10. wspieranie działalności Duszpasterstwa Prawników,
11. szerzenie kultu Patrona — św. Ivo Helory.
12. promocja społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie organizacji pozarządowych.

Prowadzone działania
Ars Legis - Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory - Patrona Prawników, jest niezależną, apolityczną i nie nastawioną na zysk organizacją prawników wszelkich zawodów, zarówno naukowców, jak i praktyków, pragnących w swoim życiu zawodowym urzeczywistnić ideały swojego Patrona - Świętego Ivo Helory, czyli ciągłego doskonalenia się w sztuce boni et aequi.

Małopolskie organizacje, które zgłoszą się do nas będą miały możliwość wzięcia udziału w darmowych szkoleniach m.in. z zakresu pozyskiwania środków finansowych, zarządzania zasobami ludzkimi, planowania strategicznego czy pozyskiwania i motywowania wolontariuszy; dodatkowo każda organizacja będzie miała dostęp do bezpłatnego doradztwa z zakresu finansów i księgowości, kwestii prawnych NGO oraz sporządzania projektów i umów sponsorskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!