• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000248353

Formularze PIT 2017/2018 dla Leszczyńskie Stowarzyszenie "Razem z Nami" na rzecz Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000248353.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
a)prowadzenie, popieranie i wspomaganie działalności na rzecz rozwoju, samorealizacji i życiowej adaptacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną;
b)zaopatrywanie placówek działających na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w specjalistyczny sprzęt i materiały dydaktyczne,
c)propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
d)organizowanie spotkań, kongresów, konferencji i odczytów poruszających problemy osób z obniżoną normą intelektualną;
e)tworzenie i realizowanie programów wychowawczo-edukacyjnych zgodnych z celami Stowarzyszenia,
f)prowadzenie działalności naukowo-badawczej, doradczej, szkoleniowej w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia;
g)współdziałanie z pozarządowymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz celów Stowarzyszenia;
h)współdziałanie z rodzicami, opiekunami, wychowawcami i nauczycielami dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!