• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000249071

Formularze PIT 2017/2018 dla Małopolskie Hospicjum dla Dzieci

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000249071.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Nieodpłatne świadczenie opieki, wspieranie dzieci, młodzieży i młodych dorosłych cierpiących na schorzenie ograniczające życie, w szczególności poprzez świadczenie opieki paliatywnej oraz pomoc ich rodzinom.
2. Nieodpłatne zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób, o których mowa wyżej oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
3. Nieodpłatne wspieranie w żałobie rodzin dzieci i młodzieży i młodych dorosłych, którzy zmarli również z innych przyczyn, niż schorzenie ograniczające życie.
4. Nieodpłatne wprowadzanie i rozwijanie modelu świadczeń opiekuńczo-leczniczych i domowej opieki paliatywnej nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi w Polsce i za granicą.
5. Nieodpłatne świadczenie pomocy materialnej w stosunku do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, ciężko poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych.

Prowadzone działania
- Sprawowanie i organizowanie profesjonalnej i nieodpłatnej opieki nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, oraz ich rodzinami w domach.
- Rozwijanie idei opieki paliatywnej nad dziećmi oraz wolontariatu hospicyjnego wśród młodzieży, studentów, oraz wszystkich innych grup społecznych.
- Pozyskiwanie środków potrzebnych dla małych pacjentów i ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!