• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000249635

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Pieśni i Tańca "Roztocze"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000249635.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu Pieśni i Tańca Roztocze zostało założone w 1997 roku w celu popularyzowania, propagowania oraz rozwoju Zespołu Pieśni i Tańca "Roztocze", który od 25 lat jest wizytówką regionu tomaszowskiego.
Podstawowe cele Stowarzyszenia to:
1. Wychowanie młodego pokolenia w poszanowaniu tradycji, zwyczajów i obyczajów,
2. Otaczanie opieką uzdolnionej artystycznie młodzieży,
3. Upowszechnianie tradycji kultury tanecznej i muzycznej.


Prowadzone działania
Stowarzyszenie realizuje swe cele głównie przez udzielanie pomocy twórcom,wychowawcom i animatorom, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy prowadzą edukację dzieci i młodzieży. Inicjuje i wspiera działania promujące młode talenty.
Ważnym punktem działalności jest organizowanie warsztatów, obozów, szkoleń, konkursów, wystaw, przeglądów w celu doskonalenia różnych form aktywności artystycznej.
Stowarzyszenie jest pomysłodawcą i głównym organizatorem odbywającego się cyklicznie "Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Roztocze".
Istotnym elementem pracy Stowarzyszenia jest stałe nawiązywanie kontaktów i współdziałanie z innymi organizacjami w dziedzinie upowszechniania kultury regionalnej i narodowej.
Działalność Stowarzyszenia finansowana jest z wpłat członków i sympatyków oraz dotacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!