• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000249833

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Rozwoju "Oprócz Granic"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000249833.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja została ustanowiona dla realizacji następujących celów:
1. Wpływanie na zbliżenie narodów, społeczeństw i państw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej poprzez
krzewienie wzajemnej wiedzy i informacji oraz uświadamianie poczucia wspólnoty kulturowej i wspólnoty interesów.
2. Przekazywanie doświadczeń w rozwiązywaniu problemów i kwestii społeczno-ekonomicznych, kulturowych i prawnych oraz upowszechnianie wiedzy w tym zakresie wśród społeczeństw Regionu Europy Środkowej i Wschodniej.
3. Wspieranie działań na rzecz promocji Regionu Europy Środkowej i Wschodniej i tworzących go krajów.
4. Rozwój wzajemnych kontaktów pomiędzy środowiskami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów i kwestii społeczno-ekonomicznych, kulturowych i prawnych oraz zajmującymi się współpracą regionalną i międzynarodową.
5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych specjalistów zajmujących się wdrażaniem rozwiązań z zakresu aktywnej polityki społecznej oraz pracujących w instytucjach polityki społecznej lub służbach socjalnych, w szczególności na rzecz grup marginalizowanych.
6. Wpływanie na wzrost aktywności i partycypacji społecznej i politycznej w dążeniu do zacieśniania więzi między narodami i społeczeństwami Regionu Europy Środkowej i Wschodniej, w szczególności wśród przedstawicieli krajów pochodzenia i krajów przyjmujących migrantów .

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!