• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000249956

Formularze PIT 2017/2018 dla Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1001 im. gen. dyw. Janusza Głuchowskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000249956.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Związek Strzelecki Strzelec OSW w Bełchatowie zrzesza w swoich szeregach około 50 członków i 30 członków wspierających, choć rozbieżność wiekowa jest duża nie ma to większego znaczenia. Jak mówi Marcin Plisiecki, Dowódca Jednostki strzeleckiej 1001. - „…najważniejsze jest wychowanie w duchu patriotycznym, kształtowanie osobowości młodych ludzi poprzez dyscyplinę prowojskową, organizacja wolnego czasu tak by młodzież mogła się spełniać …”

Zadanie to są w pełni realizowanie przez Strzelców, o czym świadczyć mogą liczne imprezy okolicznościowe organizowane przez nich od lat na terenie miasta, obozy unitarne i rozpoznawcze dla młodzieży, kursy i szkolenia. Wśród członków Jednostki Strzeleckiej 1001możemy wymieniać wychowawców którzy oprócz służby w elitarnych jednostkach wojskowych: komandosów, wojski powietrzno-desantowych, kawalerii powietrznej, żandarmerii wojskowej oraz marynarki wojennej, realizują się jako pracownicy policji, straży miejskiej, straży granicznej, a także jako pracownicy administracji odpowiedzialni z problematykę obronną. To właśnie oni podjęli trudne zadanie odbudowy organizacji strzeleckiej. W dużej mierze zadanie to udało się zrealizować, dzięki przełomowi politycznemu, jaki nastąpił w naszym kraju oraz przychylności społeczności lokalnej.