• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000250279

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Szczepanowski Grzbiet"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000250279.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem głównym (misją) stowarzyszenia jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Szczepanów, ochrony środowiska naturalnego, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz wspomaganie działań na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej.

Prowadzone działania
Działania lokalne na rzecz społeczności wsi Szczepanów.
Po zrealizowaniu opisanych wyżej projektów - Stowarzyszenie przygotowuje się do realizacji projektów stanowiących kontynuację już podjętych działań w zakresie tematyki zielarskiej w rozwijaniu talentów artystycznych oraz drobnego rzemiosła w środowisku Szczepanowskim.
Podejmowane są również działania w kierunku stworzenia szlaków krajoznawczych i historycznych na pograniczu Polski i Czech czemu sprzyja położenie wsi Szczepanów przy samej granicy na zboczu wzniesienia Szczepanowski Grzbiet.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!