• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000251223

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000251223.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
1. Wspomaganie finansowe i rzeczowe Szkoły Podstawowej im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie.
2. Wspieranie działalności statutowej szkoły.
3. Pomoc finansowa i materialna dla uczniów.
4. Organizowanie, dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych.
5. Organizowanie, dofinansowanie wypoczynku uczniów.
6. Podtrzymywanie tradycji narodowej i tożsamości kaszubskiej.

Prowadzone działania:
1. Wymalowanie szkoły.
2. Zorganizowanie wycieczki do Halle (Salle).
3. Stypendia dla zdolnych uczniów - pochodzących z niezamożnych rodzin.
4. Ufundowanie strojów kaszubskich.
5. Wyposażenie szkoły w meble (ławki, krzesełka, szafki).
6. Dofinansowanie placu zabaw dla dzieci, remont starego.
7. Wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne (projektory, komputery...).
8. Wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej.
9. Fundowanie nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego.