• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000253705

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Edukacja dla Rolnictwa" przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000253705.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele Stowarzyszenia:
1) rozwijanie kultury i oświaty,
2) prowadzenie edukacji rolniczej dzieci, młodzieży i dorosłych,
3) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej będącej w trudnej sytuacji życiowej,
4) prowadzenie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska przyrodniczego,
5) organizacja i prowadzenie szkoleń dla rolników, członków ich rodzin, osób bezrobotnych i niepełnosprawnych,
6) promowanie i popularyzacja Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie,
7) działalność charytatywna na rzecz dzieci i młodzieży i dorosłych,
8) ochrona i promocja zdrowia dzieci i młodzieży,
9) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
10) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
11) pomoc rzeczowa i finansowa uczniom,
12) prowadzenie edukacji regionalnej dzieci, młodzieży i dorosłych,
13) pomoc nauczycielom w doskonaleniu zawodowym,
14) organizacja i prowadzenie wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych,
15) organizacja praktyk zawodowych.