• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000256024

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Odnaleźć Siebie"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000256024.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Propagowanie idei integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych umysłowo.
2. Propagowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
3. Wspieranie edukacji i kształcenia dzieci i młodzieży.
4. Promowanie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi.
5. Działalność oświatowa, edukacyjna i popularnonaukowa mająca na celu przygotowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do znalezienia swojego miejsca w społeczeństwie.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie "Odnaleźć siebie" powstało w czerwcu 2006 roku. Siedzibą stowarzyszenia jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi. Działania stowarzyszenia skierowane są do osób niepełnosprawnych umysłowo, dzieci i młodzieży będącej uczniami ośrodka, lub mieszkających na terenie powiatu złotoryjskiego. Głownym celem jest aktywizowanie osób upośledzonych poprzez możliwość korzystania z dóbr kultury, zwiększenie szans na korzystanie z kursów doszkalających, dających możliwość wykształcenia nowych umiejętności, wspieranie edukacji poprzez poprawę jej jakości (wyposażenie w pomoce, korzystanie z basenu, wycieczki edukacyjne, dokształcenie kadry nauczycielskiej), możliwość indywidualnego wsparcia osoby, która zwraca się o taka pomoc do stowarzyszenia. Środki na działalność stowarzyszenie pozyskuje od darczyńców, organizując aukcje wytworów dzieci i młodzieży, loterie okolicznościowe. Zapraszamy państwa na stronę ośrodka www.soszw.z.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!