• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000256728

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Wspólna Sprawa"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000256728.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Fundacji jest czynna i formalna pomoc w procesie organizacji oraz przygotowania a następnie realizacji renowacji i remontu lub przebudowy zabytkowych obiektów w tym kościoła katolickiego pod wezwaniem św. Mikołaja w Truskolasach. Fundacja może reprezentować Parafię p. w. św. Mikołaja w Truskolasach i inne osoby prawne w zakresie i sposób określony w udzielonych odrębnie uprawnieniach i pełnomocnictwach.


Prowadzone działania
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. Prowadzenie aktywnej akcji informacyjnej o konieczności, warunkach i możliwościach działań będących celem powołania Fundacji.
2. Przygotowanie grup wsparcia dla poszczególnych elementów etapów związanych z renowacją i remontem w tym szczególnie dla przygotowania i działania w następujących tematach:
-Finansowaniu procesu renowacji
-Opracowaniu dokumentacji technicznej
-Nadzorowaniu i prowadzeniu prac budowlano-kontrukcujnych
-Nadzorowaniu i prowadzeniu budowlanych prac wykończeniowych tj.: malarskie, snycerskie, stolarskich itp. oraz zabezpieczających.
3. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi których celem jest zapewnienie zabezpieczenia utrzymania i funkcjonowania obiektów kultu religijnego będących dziedzictwem narodowym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!