• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000258346

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Promocji Rekreacji "KIM"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000258346.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Nasze cele:
- Organizowanie lub finansowanie różnych form rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem kajakarstwa i nordic walking.
- Udostępnianie (użyczanie) osobom fizycznym uprawiającym rekreację ruchową zakupionego przez Fundację na własny rachunek sprzętu sportowego i turystycznego oraz innych środków trwałych i wyposażenia do realizacji celów Fundacji.
- Organizowanie lub finansowanie imprez rekreacyjnych, szkoleniowych i integrujących osoby fizyczne.
- Promocja aktywnego, zdrowego trybu życia.
- Finansowanie udziału osób fizycznych w wyprawach, obozach i imprezach organizowanych przez inne podmioty, jeżeli prowadzi to do realizacji celów Fundacji.
- Organizowanie lub finansowanie kursów i szkoleń z zakresu rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem kajakarstwa i nordic walking.
- Organizowanie lub finansowanie spotkań, pokazów, seminariów i konferencji dla upowszechniania wiedzy i propagowania wartości rekreacji ruchowej dla kultury fizycznej.
- Organizowanie lub finansowanie wytyczania nowych szlaków do uprawiania rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uprawiania sportów wodnych oraz nordic walking.
- Organizowanie lub finansowanie rewitalizacji szlaków do uprawiania rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uprawiania sportów wodnych.
- Organizowanie lub finansowanie działań promocyjno-reklamowych związanych promocją miejsc nadających się do uprawiania rekreacji ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości uprawiania sportów wodnych oraz nordic walking.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!