• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000258643

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja dla Zwierząt "Koci Pazur"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000258643.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Naszym głównym celem jest:
1. niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, głównie kotom poprzez działalność adopcyjną (znajdowanie zwierzętom nowych domów),
2. udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc zwierzętom bezdomnym,
3. wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt,
4. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji zmierzającej do kształtowania i rozpowszechniania postaw przyjaznych wszelkim zwierzętom, zarówno domowym jak i wolnożyjącym, współpracę z instytucjami propagującymi humanitarne traktowanie zwierząt
5. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami
6. ochrona środowiska i ochrona zwierząt.

Prowadzone działania:
Zajmujemy się szukaniem domów dla porzuconych zwierząt oraz prowadzimy akcję "Ziarnko do ziarnka".